روحانی: دولت از اول جنگ اقتصادی لحظه ای استراحت نکرد
کد خبر: ۹۳۵۴۲۵
رییس جمهور در جلسه هیات دولت: از موج چهارم کرونا رد شدیم، تا پایان کرونا خیلی کار داریم. اگه سلامت را در چند آینده حفظ نکنیم ممکن است دچار موج پنجم می شویم. هم مشارکت حداکثری می خواهیم هم سلامت.
ارسال نظرات