روحانی: انتخابات ضامن مشروعیت نظام است و ما این را فراموش کرده ایم
کد خبر: ۹۳۷۲۳۳
رییس جمهوری: انتخابات ریاست جمهوری نماد آگاهی و آزادی است و ملاک، تشخیص ملت است. اگر همه تصمیمات کشور پشتوانه مردمی نداشته باشد، مشروعیت ندارد
ارسال نظرات