روحانی: ما سال ۹۵ در برجام مجروح بودیم، اما امروز پیروزیم
کد خبر: ۹۳۷۲۴۳
رییس جمهوری: دولت برجام را ایجاد کرد و از آن بهره برداری‌های زیادی کردیم. ترامپ تحت تاثیر ارتجاع منطقه از برجام خارج شد. اگر برجام از بین برود برمی گردیم به قطعنامه‌های فصل هفت. الان در مرحله احیای برجامیم. دولت دوازدهم به عهد با مردم وفا کرده است.
ارسال نظرات