رهبرانقلاب: مسئله کرونا از امروز مساله اول کشور است
کد خبر: ۹۵۵۷۸۸
تعداد تلفات بسیار دردناک است. اینکه در یک روز 500 خانواده داغدار شوند چیز کمی نیست
ارسال نظرات