رهبر انقلاب: خوشبختانه رئیس جمهور محترم یک ضرب الاجل یک هفته ای تعیین کردند که مسئولین فکری کنند
کد خبر: ۹۵۵۷۸۹
همه مسئولین راس همین یک هفته تصمیم قاطع را بگیرند
ارسال نظرات