رهبرانقلاب: خستگی مجموعه های درمانی یک مساله نگران کننده دیگر است/حقیقتا باید از صمیم قلب از اینها تشکر کنم
کد خبر: ۹۵۵۸۰۰
چیزی که به مسئولین توصیه میکنم آزمایش های بیماریابی مثل ابتدای ماجرای کرونا دوباره باید شدت بگیرد
ارسال نظرات