رهبرانقلاب: دولت از برخی کشورها واکسن خریده بود و بهای آنها را نیز پرداخت کرده بود اما بد عهدی کردند و ندادند
کد خبر: ۹۵۵۸۰۱
رهبرانقلاب: دولت از برخی کشورها واکسن خریده بود و بهای آنها را نیز پرداخت کرده بود اما بد عهدی کردند و ندادند بعد از اینکه واکسن داخلی وارد بازار شد این موضوع حل شد
منتخب رویداد
ارسال نظرات