رهبرانقلاب: اگر مساله کمبود دارو درست باشد نشان دهنده مشکل اساسی در شبکه توزیع است
کد خبر: ۹۵۵۸۰۳
در مورد تعطیلی اظهار نظر نمیکنم چون باید در ستاد کرونا تصمیم گیری شود در اوایل کار نیروهای مسلح به جد وارد شدند و کارهای مهمی انجام دادند الان هم باید هر جور میتوانند به کمک مردم بیایند برخی مشکلات بخاطر عدم رعایت شیوه نامه ها از طرف گروهی از مردم است اکثریت قاطع مردم باید این شیوه نامه ها را رعایت کنند باید همان حساسیت را که مردم در ماه های اول بخرج دادند دوباره انجام شود. اگر مردم دو سه ماه به خود سختی دهند و رعایت کنند موج فروکش خواهد کرد
ارسال نظرات