تذکر مهم رهبر انقلاب در خصوص برگزاری مراسمات مذهبی در محرم
کد خبر: ۹۵۵۸۱۵
این مراسمات باید با کمال دقت و شدت در رعایت شیوه نامه ها انجام شود. مسئولین هیئات و مادحین و وعاظ باید به شدت مراقبت کنند که خدایی نکرده این مجالس عامل شیوع نشوند و مخالفان این جلسات را طعن کنند
ارسال نظرات