مدیر تشکل های مردمی ستاد امر به معروف و نهی از منکر:
کد خبر: ۹۵۶۰۹۹
برخی از فسادهایی که امام حسین علیه السلام بخاطر آنها قیام کرد، بخاطر بی تدبیری برخی مسئولین امروز دارد تکرار می شود!
ارسال نظرات