صبح تیره‌رو؛ روایتی از صبح خوانی در کوچه پس کوچه‌های سوهانک
روایت هیات ۴|
بعضی عزاداری‌ها بوی اصالت می‌دهند و معرفت از آن‌ها چکه می‌کند. به گوشه و کنار ایران که نگاه کنیم کم نیستند از این قبیل مراسمات که در عزای سیدالشهدا برپا می‌شوند.
ارسال نظرات