نماینده مردم نیشابور: اگر آقای روحانی این وزرا را پیشنهاد می‌داد واقعا به آن‌ها رای میدادیم؟!
کد خبر: ۹۵۸۷۵۷
ارکانی، مخالف وزیر پیشنهادی صمت: کجای انقلاب به ما مجوز داده که باید به یک وزیر ضعیف رای بدهیم تا از ما دلخور نشود؟ کجا به ما مجوز داده که مجلس رسما بشود وکیل الدوله!؟ برنامه وزیر پیشنهادی برای انتقال آب خلیج فارس به داخل کشور که بسیاری از نمایندگان به آن چشم دوخته‌اند چیست؟
منتخب رویداد
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :