براساس قانون جهش تولیدمسکن،اگریک مسئول زمین مازاد دولتی را به ساخت مسکن اختصاص ندهد حتمامرتکب جرم شده است
کد خبر: ۹۶۰۱۵۸
عضو هیـأت رئیسه مجلس: در سال 98 کمتر از 7 درصد تسهیلات بانکی به حوزه مسکن تعلق گرفته است، بر اساس قانون دولت موظف است حداقل 160 هزار میلیارد تومان از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن استفاده کند.
ارسال نظرات