یوسفی: با اجرای قانون جهش مسکن التهابات حوزه مسکن کاهش پیدا می کند
کد خبر: ۹۶۰۱۶۲
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی: از ظرفیت بازار سرمایه برای تامین منابع تولید مسکن در کشور استفاده خواهد شد، مردم می توانند با سرمایه گذاری در بازار سرمایه (صندوق های ساخت مسکن) از سود ساخت مسکن منتفع شوند، امیدواریم با اجرای قانون جهش مسکن در دوسال آینده آرامش را به این حوزه برگردانیم.
ارسال نظرات