پوتین: نتیجه حضور آمریکا در افغانستان فاجعه است
کد خبر: ۹۶۱۱۱۷
رئیس جمهور روسیه: ایالات متحده ۲۰ سال حضور خود را در افغانستان حفظ کرد و تلاش کرد تا مردم آنجا را متمدن کند اما حضور آن در این کشور تنها موجب تراژدی شد. تلاش آمریکایی‌ها برای تحمیل استانداردهای خود بر مردم افغانستان بدون توجه به فرهنگ و آداب و رسوم آنها، برای مردم این کشور فاجعه ببار آورده است. همه باید بدانند که تحمیل چیزی از طرف خارج غیرممکن است و اگر کسی می‌خواهد وضعیت افغانستان زودتر سامان بگیرد باید به مردم آن کمک کند. حضور آمریکا در افغانستان بدون دستیابی به هیچ پیشرفتی ۲۰ سال به طول انجامید.
ارسال نظرات