مجلس هفتگی یکی از قدیمی‌ترین هیأت‌های تهران از سر گرفته می‌شود
مراسم هفتگی هیأت بنی‌فاطمه (س) یکی از هیأت‌های قدیمی تهران که از ابتدای محرم به دلیل کرونا تعطیل شده بود، از جمعه این هفته ازسرگرفته می‌شود.
ارسال نظرات