خضریان: 70درصد بندر نفتی خلیج فارس به بزرگترین بدهکار بانکی واگذار شده است
کد خبر: ۹۶۲۱۱۱
ارسال نظرات