سیره امام حسین (ع) تمدن ساز است
در نشست تخصصی و کاربردی آوای توحید مطرح شد؛
نشست تخصصی و کاربردی آوای توحید با موضوع نقش عرفان و توحید در سبک زندگی برگزار شد و حجت الاسلام رمضانی با عنوان ارائه دهنده نشست بیان کرد: سیره، کنش و واکنش حضرت امام حسین (ع) انسان ساز است.
ارسال نظرات