حنجره‌ای که وقف خدا بود/ "از روضه به سمت روضه می‌رفت ولی، پرواز‌کنان به روضه رضوان رفت" + فیلم
حاج احمد واعظی درباره ویژگی‌های رفتاری مرحوم جمالی می‌گوید: کار در فضای هیئت و روضه را در حقیقت نوکری می‌دید و عاشقانه و با سوز و گداز کارش را انجام می‌داد.
منبع: تسنیم
ارسال نظرات