رئیسی: هر کشوری فرهنگ خاص خود را دارد و غرب حق ندارد فرهنگ خود را به زور به دیگر کشورها دیکته کند
کد خبر: ۹۶۵۰۳۶
رئیس جمهور در جمع دانشجویان و اساتید دانشگاه ملی تاجیکستان: امروز بعضی از کشور های غربی مدعی دانش هستند اما آیا در آنجا که فرمول های علمی استفاده میکنند آیا اخلاق و رعایت حقوق انسان ها و عدالت هم رعایت میکنند؟! اگر در غرب تکنولوژی و علم حاکم است چرا باید حقوق ملت ها را ضایع کنند و بی اخلاقی می کنند.
ارسال نظرات