حضور بی شمار کودکان در راهپیمایی اربعین
کد خبر: ۹۶۶۳۲۸
من از کودکی عاشقت بوده ام، قبولم نما گرچه آلوده ام، مبادا برانی مرا از درت، به بازوی بشکسته مادرت،
ارسال نظرات