آیا هدف از برگزاری کنفرانس صهیونیستی در عراق آماده سازی افکار عمومی برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی بود؟
کد خبر: ۹۶۶۷۴۱
یکی از بازیها این است که این جو را ایجاد کنند که چون چنینی جلساتی( کنفرانس صهیونیستی) در اقلیم برگزار می شود لذا عراق خوستار بهبود روابط با رژیم صهیونیستی است، آنها به دنبال ناامن کردن روابط در منطقه هستند.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
* :