سفیر اسبق ایران در آذربایجان: اگر نماینده ای در مجلس آذربایجان حرفی علیه ایران زد باید در این سطح جوابشان را بدهیم
کد خبر: ۹۶۸۱۳۱
سلیمانی در گفتگو با دانشجو: سال گذشته به امام جمعه اردبیل عرض کردم که شان شما نیست در باب مسائل قره باغ ورود نکنید. نباید برخی نمایندگان آذربایجان که حرف مزخرفی را می زنند بزرگ بکنیم.
ارسال نظرات