امیرعبداللهیان وزیر خارجه کشورمان با نبیه بری رئیس پارلمان لبنان دیدار کرد
کد خبر: ۹۶۸۹۶۶
امیرعبداللهیان خطاب به رییس پارلمان لبنان: اکثر خبرنگاران سیاست خارجی در ایران خانم هستند.
منتخب رویداد
ارسال نظرات