خاندوزی: کسری بودجه دولت در ادامه سال را از بازار سرمایه تامین نخواهیم کرد
کد خبر: ۹۷۶۰۰۸
وزیر اقتصاد در صحن مجلس: ریل غلط بودجه 1400 که در زمان تصویب مکررا به دولت قبل تذکر دادیم باعث فشار کسری بودجه کم سابقه ای در دولت فعلی و وزارت اقتصاد شده است. مجموع تزریق و برداشت اوراق در بازار بورس تقریبا هیچ بوده است.
ارسال نظرات