خطیب زاده: بیش از 40 سال است که آمریکا سعی دارد ایران را از بازارهای جهانی خارج کند
کد خبر: ۹۷۷۲۶۸
سخنگوی وزارت امور خارجه: آمریکا هر چقدر تلاش کند یک قدم از جوانان ایرانی عقب است. بایدن بداند، اظهاراتش به دقت توسط تهران بررسی می شود.
ارسال نظرات