فیضی‌پور سردبیر خبرگزاری دانشجو شد
محمدمحسن فیضی‌پور، به عنوان سردبیر خبرگزاری دانشجو منصوب شد.
ارسال نظرات