میز موسیقی خبرگزاری دانشجو؛ اغلب مشکلات مربوط به خواننده های پاپ از استیج شروع میشود
کد خبر: ۹۸۳۴۱۹
عباس گل، کارشناس موسیقی: جای خالی آئین نامه آداب استیج برای موسیقی پاپ احساس میشود ‌و باید تفاوتی میان خواننده پاپ و شومن روی استیج باشد مرتضی دلیری تهیه کننده موسیقی: تهیه کننده موسیقی: مرگ یک خواننده وقتی است که تصور کند مخاطبش از فهم پایینی برخوردار است، همچنین مخاطب با لو رفتن پلی بک کردن خواننده، احساس میکند به شعورش توهین شده!
ارسال نظرات