رئیسی: حذف فقر مطلق از برنامه‌های بسیار کوتاه مدت دولت است / اساس کار ما توانمند سازی محرومین است؛
کد خبر: ۹۸۴۱۱۳
رئیس جمهور در جمع اقشار مردم یزد: بنا داریم دست استان‌ها را باز بگذاریم. اقدامات دولت باید پیوست محرومیت زدایی و عدالت داشته باشد. یزد می تواند قطب انرژی خورشیدی منطقه شود.
ارسال نظرات