خداییان: تقاضای اعمال ماده 477 در مورد شرکت کشت و صنعت مغان پذیرفته شد اما این به معنای نقض حکم نیست
کد خبر: ۹۸۵۰۴۶
ارسال نظرات