معاون مجمع بیداری اسلامی: برخی می گویند انتقام شهید سلیمانی گرفته نشد/اصل انتقام خروج آمریکا از منطقه است
کد خبر: ۹۸۷۵۱۲
اکبری در اختتامیه نخستین همایش علمی پژوهشی «مکتب شهید سلیمانی مکتب تراز تمدن نوین اسلامی»: برخی می گویند انتقام شهید سلیمانی گرفته نشد اصلا 2 هزار سرباز آمریکایی کشته می شد یا اینکه ترامپ کشته می شد؟ چه اتفاقی رخ می داد اصل انتقام خروج آمریکا از منطقه است هر کشوری به استقلال خودش میخواهد برسد باید مقاومت کند این همان مفهوم قرآنی و مکتب شهید سلیمانی است
ارسال نظرات