راز دشمنی قدرت های مستکبر عالم با دین سیاسی از زبان رهبر انقلاب
کد خبر: ۹۸۸۹۸۴
حضرت آیت الله خامنه ای: استکبارجهانی با عالم، دین و فقه سیاسی مخالف است. دشمنی آمریکا با جمهوری اسلامی مظهر اعتقاد دینی مردم است. سخن آنهایی که بیان می کنند چرا مرگ بر آمریکا میگویید، سطحی و ظاهربینانه است.
ارسال نظرات