رهبر انقلاب: یکی از تدابیر استمرار حرکت انقلاب از سوی امام، تدابیر ایشان در جنگ هشت ساله بود
کد خبر: ۹۹۶۹۸۰
حضرت آیت الله خامنه ای در دیدار تصویری با مردم تبریز: ادامه و استمرار حرکت رمز پیروزی هر حرکتی است. تبریزی ها استمرار انقلابی را به همه یاد دادند. اگر حادثه تبریز نبود، مسئله قیام قم فراموش میشد. همه همت امام خمینی بر این بود که این حرکت انقلاب بعد از پیروزی ادامه پیدا کند. امام خمینی نکته مهم حرکت و قدم‌های پی در پی و استمرار را هیچ موقع فراموش نکردند. امثال شهید مدنی و جوانان وسط میدان بودند و توانستند بر توطئه‌ها غلبه کنند.
ارسال نظرات