پوتین:مقامات اوکراین پولهای خود را به اروپا قاچاق می کنند/آمریکا روزانه یک میلیون دلار در اوکراین برای حمایت از کودتا هزینه میکند
کد خبر: ۹۹۷۹۱۱
منطقه دونباس از حاکمیت روسیه به حاکمیت اوکراین خارج شد. اعطای حق خروج اوکراین از اتحاد جماهیر شوروی اشتباه بزرگی بود. جمهوری های شوروی سابق حق دارند کشورهای مستقل باشند. کمک های روسیه به اوکراین از سال 1991 تا 2010 بیش از 150 میلیارد دلار برآورد شده است. اوکراین از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سود مالی برد و هیچ بدهی پرداخت نکرد. روسیه مسئولیت تمام بدهی های اتحاد جماهیر شوروی را بر عهده گرفته است. روسیه علیرغم تمام اشتباهات قبلی، وضعیت جدایی طلبانه ای را که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی رخ داد، به رسمیت شناخت. اوکراین گاز روسیه را که از خاک این کشور به اروپا منتقل می شد می دزدید. اوکراین همواره از شراکت و همکاری با روسیه بدون انجام هیچ تعهدی بهره برده است. اوکراین همیشه از گاز روسیه سود برده است و ما همیشه آن را تامین کرده ایم.
ارسال نظرات