رئیسی: تاسیس دفتر تجاری ایران در قطر باید سریعا انجام شود
کد خبر: ۹۹۸۱۶۲
رئیس جمهور در بازگشت از قطر در فرودگاه مهرآباد: دو هدف عمده این سفر افزایش اعتماد متقابل و سهم اقتصاد ایران در تجارت منطقه بود. در نشست هایی که با سران قطر داشتیم مسایل تجاری،اقتصادی،انرژی و فرهنگی به ویژه سرمایه گذاری درایران در بحث های ما مورد ارزیابی قرار گرفت. 14 توافق نامه با قطر انجام شد که باید از طرف مسئولین پیگیری و اجرا شود. نشستی با فعالان اقتصادی در قطر داشتیم که تمایل زیادی برای همکاری بیا ایران داشتند. تاسیس دفتر تجاری ایران در قطر باید سریعا انجام شود.
ارسال نظرات