برچسب ها - شرکت کنترل کیفیت هوا
برچسب ها
شرکت کنترل کیفیت هوا؛
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا ی تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۹۶ قرار گرفته و کیفیت هوا در وضعیت قابل قبول، اما در مرز آلودگی است.
کد خبر: ۱۱۵۹۴۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۴

شرکت کنترل کیفیت هوا اعلام کرد
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا ی تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۰۱ قرار گرفته و وضعیت هوای تهران ناسالم برای گروه‌های حساس اعلام شده است.
کد خبر: ۱۱۵۸۷۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۲۰

شرکت کنترل کیفیت هوا اعلام کرد
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا ی تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۸۷ قرار گرفته و وضعیت هوای تهران در شرایط قابل قبول است.
کد خبر: ۱۱۵۸۵۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۹

شرکت کنترل کیفیت هوا اعلام کرد
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا ی تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۸۰ قرار گرفته و وضعیت هوای تهران در شرایط قابل قبول است.
کد خبر: ۱۱۵۸۳۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۸

شرکت کنترل کیفیت هوا؛
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا ی تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۷۷ قرار گرفته و وضعیت هوای تهران در شرایط قابل قبول است.
کد خبر: ۱۱۵۸۱۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۷

شرکت کنترل کیفیت هوا اعلام کرد
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا ی تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۹۹ قرار گرفته و وضعیت هوای تهران در شرایط قابل قبول و در مرز آلودگی است.
کد خبر: ۱۱۵۷۹۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۶

شرکت کنترل کیفیت هوا اعلام کرد
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا ی تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۹۴ قرار گرفته و وضعیت هوای تهران در شرایط قابل قبول است.
کد خبر: ۱۱۵۷۶۱۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۵

شرکت کنترل کیفیت هوا اعلام کرد؛
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا ی تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۰۶ قرار گرفته و وضعیت هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس اعلام شده است.
کد خبر: ۱۱۵۷۵۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۴

شرکت کنترل کیفیت هوا؛
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا ی تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۰۳ قرار گرفته و وضعیت هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس اعلام شده است.
کد خبر: ۱۱۵۷۲۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۳

شرکت کنترل کیفیت هوا؛
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا ی تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۲۱ قرار گرفته و هوای تهران برای گروه‌های حساس جامعه آلوده است.
کد خبر: ۱۱۵۶۵۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۱۰

شرکت کنترل کیفیت هوا؛
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا ی تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۷۴ قرار گرفته و کیفیت هوای پایتخت در وضعیت قابل قبول است.
کد خبر: ۱۱۵۶۴۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۹

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا؛
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا ی تهران، میانگین کیفیت هوای پایتخت در شرایط قابل قبول است.
کد خبر: ۱۱۵۵۸۴۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۷

شرکت کنترل کیفیت هوا؛
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا ی تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۸۱ قرار گرفته و کیفیت هوای پایتخت قابل قبول است.
کد خبر: ۱۱۵۴۶۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۴

شرکت کنترل کیفیت هوا؛
شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۰۸ قرار گرفته و هوای پایتخت در وضعیت نارنجی و آلوده است.
کد خبر: ۱۱۵۴۳۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۳

شرکت کنترل کیفیت هوا:
شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۸۱ قرار گرفته و کیفیت هوای پایتخت در وضعیت قابل قبول است.
کد خبر: ۱۱۵۴۱۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۲

شرکت کنترل کیفیت هوا اعلام کرد؛
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا ی تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۸۱ قرار گرفته و کیفیت هوای پایتخت در وضعیت قابل قبول است.
کد خبر: ۱۱۵۳۶۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

شرکت کنترل کیفیت هوا؛
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا ی تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۸۲ قرار گرفته و کیفیت هوای پایتخت در وضعیت قابل قبول است.
کد خبر: ۱۱۵۳۳۵۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

شرکت کنترل کیفیت هوا اعلام کرد؛
شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۸۶ قرار گرفته و کیفیت هوای پایتخت در وضعیت قابل قبول است.
کد خبر: ۱۱۵۳۱۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۸

شرکت کنترل کیفیت هوا اعلام کرد
بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوا ی تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۹۷ قرار گرفته و کیفیت هوای پایتخت در وضعیت قابل قبول، اما در مرز آلودگی است.
کد خبر: ۱۱۵۲۹۳۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۷

شرکت کنترل کیفیت هوا؛
شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۷۳ قرار گرفته و کیفیت هوای پایتخت در وضعیت قابل قبول است.
کد خبر: ۱۱۵۲۶۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۶

پرطرفدارترین عناوین
آخرین اخبار