کشتی قهرمانی آسیا| شروع طوفانی در پنج وزن دوم؛ حضرتقلی زاده، امامی، فیروزپور و محبی فینالیست شدند
داریوش حضرتقلی زاده، یونس امامی، امیرحسین فیروزپور و یداله محبی به دیدار فینال راه یافتند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار