سردبیر خبرگزاری دانشجو: ساخت مسکن پروژه آزمایشگاهی نیست
کد خبر: ۱۰۱۵۸۳۷
محمدمحسن فیضی‌پور در برنامه دادستان: مسئله ساخت مسکن یک پروژه آزمایشگاهی نیست و حتما در یک زمینی ساخت و ساز آن انجام می‌شود. ساختمان هایی که شروع به ساخت شده را به اطلاع مردم و رسانه ها برسانید تا قابل پیگیری باشد.
ارسال نظرات