نماینده مجلس: وزارت ورزش موظف به پرداخت بودجه سالیانه کشتی است
سیداحسان قاضی زاده هاشمی گفت: بودجه‌ای که مجلس برای فدراسیون کشتی درنظر گرفته متفاوت از بودجه سالیانه آن است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار