جلسه سرمربی تیم ملی والیبال با دریافت کنندگان
سرمربی تیم ملی والیبال ایران با استراحت به بازیکنان، برای ملی‌پوشان دریافت کننده و لیبرو جلسه اختصاصی آنالیز و بررسی سرویس تیم ملی لهستان و نحوه دریافت مناسب برگزار کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار