زمان شروع ثبت نام از نامزدهای ریاست کمیته ملی المپیک
ثبت‌نام از نامزدهای انتخابات کمیته ملی المپیک از فردا چهارشنبه شروع خواهد شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار