امیرعبداللهیان: استفاده ابزاری از تروریسیم نمونه‌ای از اقدامات ناقض حقوق بشر از سوی غرب و آمریکاست
کد خبر: ۱۰۲۴۹۳۳
وزیر امور خارجه در مراسم هفتمین دوره اعطای جایزه حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی: غرب تلاش می‌کند ارزش های تصنعی خودش را با توصل ابزاری به حقوق بشر، به کشورهای دیگر تحمیل کند. غرب و آمریکا اقداماتی در تضاد با حقوق بشر را پیگیری می‌کنند.
ارسال نظرات