میرزا زاده از حرکت ناجوانمردانه کشتی فرنگی ترکیه در مسابقات جهانی رونمایی کرد
سنگین‌وزن نقره‌ای کشورمان در مسابقات جهانی کشتی فرنگی گفت: به خاطر سرماخوردگی بدنم ضعف داشت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار