کشوری فرد: جایی به غیر از کرمان برای برگزاری سوپرجام نداشتیم
سرپرست سازمان لیگ گفت: چون هفته دوازدهم لیگ برگزار نشد، مجبور شدیم به جای آن سوپرجام را برگزار کنیم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار