پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس: درک ظرفیت انیمیشن در سیاستمداران ما وجود ندارد
کد خبر: ۱۰۴۷۰۹۰
ابراهیم غلامپور در گفتگو با خبرگزاری دانشجو پیرامون نقد و بررسی پویانمایی در ایران: سیاستگذاری در حوزه پویانمایی به عنوان یک قانون یا مقرره حمایتی نداریم. این یعنی هنوز سیاستمداران ما درک برگشت مالی و فرهنگی انیمیشن را ندارند. توانایی‌هایی در انیمیشن در ایجاد تصویر است هرگز در سینما وجود ندارد. در حالی که پویانمایی در ذات خود می‌تواند تخیل را برای شما ایجاد کند. درک ظرفیت انیمیشن در سیاستمداران ما وجود ندارد که قانع کند تا سیاستگذار ما به سمت اتخاذ سیاست و ریل گذاری برای این هنر برود.
ارسال نظرات