انفجار لوسیل با آرژانتینی ها!
پس از حذف ناباورانه برزیل هواداران آرژانتینی به رقص و پایکوبی پرداختند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار