آماده باش ۱۰ هزار پلیس فرانسوی برای مقابله با هواداران مراکشی
پلس فرانسه در آستانه بازی تیم ملی این کشور با مراکش در آماده باش کامل قرار دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار