بانک‌ها بلای جان ساخت و ساز مسکن!
کد خبر: ۱۰۵۰۳۳۰
علی جدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با دانشجو مطرح کرد: در حوزه مسکن چندین موضوع مطرح است؛ ابتدا اینکه قرار بر این است که زمین ارزان قیمت در اختیار مردم قرار بگیرد تا مردم خودشان مسکن بسازند. مسالح ارزان قیمت و تسهیلاتی بانکی نیز از جمله موضوعات دیگری است دولت باید آن‌ها را مدیریت کند. در حوزه زمین، اقداماتی در ماه‌های گذشته انجام شده است. در حوزه مسالح ساختمانی نیز از سوی وزارت صمت و وزارت راه اقداماتی انجام شده، اما در زمینه تسهیلات بانکی و اراده دولت در این زمینه، دچار مشکل هستیم. متاسفانه بانک‌ها هنوز در زمینه تسهیلات بانکی اقدام خاصی انجام نداده‌اند؛ حتی تسهیلات بنیاد مسکن برای ساخت خانه‌های روستایی نزدیک به یکسال است که متوقف شده بود. اراده دولت در حوزه مسکن ضعیف است و فشار لازم از سوی وزارتخانه به استان‌ها برای پیگیری و رصد فرآیند ساخت و ساز مسکن صورت نمی‌گیرد. حوزه مسکن از پیچیدگی‌های زیادی برخوردار است به همین دلیل دولت باید همت اساسی در این زمینه داشته باشد.
ارسال نظرات