فاطمه برمکی بهترین کوراش‌کار سال ۲۰۲۲ جهان شد
فاطمه برمکی به عنوان بهترین کوراش‌کار زن جهان در سال ۲۰۲۲ انتخاب شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار