زمان و محل مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی ووشو مشخص شد
با اعلام رسمی فدراسیون ووشو زمان و مکان برگزاری مسابقات قهرمانی کشور و انتخابی تیم ملی مشخص شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار